Trainingen / workshops Persoonlijke kwaliteit

Centrale vraag:
Hoe word ik een (nog) betere ‘professional’ door verder te werken aan mijn persoonlijke groei?
Training Business Etiquette
De moderne organisatie doet een beroep op eigenschappen en competenties die niet altijd zijn meegegeven gedurende de opvoeding of door opleidingsinstituten. Veel blunders binnen organisaties zouden voorkomen kunnen worden met adequate kennis van business etiquette.

Deze training behandelt de veel voorkomende blunders in het sociale verkeer en de etiquette om ze te herstellen en te voorkomen in de toekomst.

Na afloop van de training is de deelnemer bewust(er) van de effecten van zijn/haar gedrag. Tevens beschikt hij/zij over vaardigheden om etiquette blunders te voorkomen.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Alle organisatieleden

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Pro-activiteit
Iedereen wordt omgeven door minstens 2 cirkels: een cirkel waarbinnen hij/zij invloed kan uitoefenen op situaties en een cirkel buiten zijn/haar invloedsfeer.

Te vaak concentreren organisatieleden zich op laatstgenoemde cirkel, waardoor er te veel wordt geklaagd en er te weinig initiatieven worden ontplooid.

Deze training brengt veranderingen in die situatie. De deelnemer wordt getraind om creatief om te gaan met zijn/haar invloedsfeer. Na afloop van de training heeft hij/zij de slachtofferrol achtergelaten. Hij/zij beschikt over vaardigheden om een positieve bijdrage te leveren binnen de beperkingen die er zijn.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en/of medewerkers die de omgeving verantwoordelijk stellen voor de gang van zaken.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Persoonlijk Leiderschap
Sommige functies vragen om gebalanceerde individuen die zeker in het leven staan, sociaal emotioneel sterk zijn en goed in contact staan met de omgeving en zichzelf. Zo iemand weet op het juiste moment op te treden op de juiste manier. ‘Persoonlijke Leiderschap´ is een van de voorwaarden daarvoor.

In deze training worden de ingrediënten daarvoor aangereikt.

Na afloop van de training beseffen deelnemers hoe zij in het leven staan en welke verbeterpunten aangebracht kunnen worden om succesvol(ler) en geluk(kiger) te zijn. Vanuit een situatie van rust en welbehagen leveren zij een bijdrage aan het werk (en de wereld om zich heen).

Duur van de sessie:

2 sessies van 4 uur.

Doelgroep:

Leidinggevenden en/of medewerkers in posities die om een sterke persoonlijkheid vragen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Emotionele Intelligentie
Is een emotionele reactie een gevolg van karakter/persoonlijkheid of is de reactie aangeleerd? En indien aangeleerd: hoe kunnen emoties op een positieve manier worden ingezet voor het bereiken van doelen?

In deze training wordt de emotionele intelligentie versterkt.

Na afloop van de training weet de deelnemer wanneer te kiezen voor ratio en wanneer voor emoties of een combinatie daarvan als reactie op interne en externe prikkels. Hij/zij beschikt over de vaardigheden om steeds vaker te kiezen voor de combinatie positieve emoties en ratio.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Organisatieleden die vanuit hun werksituatie geconfronteerd worden met emotionele situaties

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Empowerment
‘Power play’ wordt te vaak en te snel als middel gebruikt voor het behalen van organisatiedoelen. Het gevolg is dat er veel emotionele situaties ontstaan terwijl doelen slechts met moeite worden bereikt.

Welke machtsmiddelen worden vaak ingezet en wat zijn de effecten daarvan? Die vraag wordt in deze training beantwoord.

Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van de machtsmiddelen die hij/zij over het algemeen inzet en de machtsmiddelen die anderen tegen hem/haar gebruiken. Tevens beschikt hij/zij over de vaardigheden om – waar nodig – sneller over te schakelen van macht naar gezag. ‘Power play’ wordt bewaard voor situaties waar het echt niet anders kan.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en medewerkers die vanuit hun werksituatie anderen vaak dienen te overtuigen voor het bereiken van gestelde doelen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Ego-management
Een Ego die niet helemaal is uitgebalanceerd kan zorgen voor veel onproductieve uren binnen organisaties. Hoe krijg ik greep op mijn eigen Ego en kan ik productief omgaan met Ego’s van anderen? Dat is het thema van deze training. Na afloop van de training kennen de deelnemers het verschil tussen Ego en ‘Self’. Zij beschikken over de nodige gereedschappen om vanuit hun ‘Self’ – waar nodig – Ego’s van anderen te strelen op een professionele manier.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en medewerkers die vanuit hun functie vaak worden geconfronteerd met mensen met meerderwaardigheids- of minderwaardigheidscomplexen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Assertiviteit
Wanneer houd ik rekening met anderen en wanneer kom ik voor mezelf op?

Dit spanningsveld is voor veel mensen een bron van frustratie.

In deze training wordt stilgestaan bij dit spanningsveld en manieren om op een professionele manier er mee om te gaan.

Na afloop van de training hebben deelnemers geanalyseerd hoe ze omgaan met bovengenoemd spanningsveld. Zij beschikken over vaardigheden om er adequaat mee om te gaan.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en medewerkers die moeite hebben om zich te uiten of medewerkers die zich op een agressieve manier uiten.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Stress & time management
De moderne tijd legt een steeds groter beslag op de tijd van mensen.

Efficiënt omgaan met de tijd is dan ook een belangrijke voorwaarde om elke dag opnieuw de gestelde doelen te bereiken en stress of zelfs een burn-out te voorkomen.

Hoe kan de tijd zo goed mogelijk worden gemanaged?

In deze training wordt daarbij stilgestaan. Na afloop van de training is de deelnemer bewust(er) van de oorzaken van time mismanagement bij hem/haar. Tevens beschikt hij/zij over een gereedschapskist met verschillende instrumenten om professioneel om te gaan met de tijd.

Duur van de training

2 dagen (4 dagdelen)

Doelgroepen

Organisatieleden die moeite hebben om zonder stress om te gaan met de beschikbare werktijd.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training ‘Train de trainer’
In alle organisaties heb je medewerkers die inhoudelijk deskundig zijn op hun vakgebied. De organisatie zal geld uitsparen als deze kennis gedeeld wordt met collega’s. Maar vaak missen de deskundigen de hulpmiddelen en vaardigheden voor overdracht van kennis en vaardigheden aan volwassenen.

In deze training krijgen deze deskundigen didactische en trainingsvaardigheden aangereikt.

Duur van de training

6 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Organisatieleden die binnen de organisatie kennis overbrengen via trainingen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.