Aanpak

In de meeste organisaties heerst er bij organisatiesleden – directeuren, andere leidinggeven en/of medewerkers – een gevoel van onbehagen over de gang van zaken; het loopt niet helemaal lekker.

De kracht van LERO Corporate Communication is om in een intakegesprek dit gevoel te vertalen in concrete organisatievraagstukken. Is de koers van de organisatie niet eenduidig? Ligt het aan organisatorische of procesmatige knelpunten? Heeft het meer te maken met de menselijke kant van organisaties? Of meer met financiële, technische of IT-problemen?

Na een gedegen analyse komen wij – in overleg met de klant – tot creatieve voorstellen voor veranderingen. Vraagstukken die gerelateerd zijn aan organisatorische of procesmatige aspecten of de menselijke kant van organisaties kunnen wij zelf verhelpen.
Met op maat gesneden producten als een functieclassificatiesysteem,beschrijving van lean&keen processen, etc. Of met workshops, doeltreffende trainingen of individuele personal coachingstrajecten. De door ons gebruikte methoden – waaronder audiovisuele middelen – stimuleren deelnemers om zowel auditief als visueel informatie tot zich te nemen.

Meer informatie? Neem contact op met ons.