Trainingen / workshops People management

Centrale vraag:
Hoe dienen leidinggevenden hun medewerkers – vanuit kwaliteitsprincipes – te inspireren en aan te sturen om dag in dag uit optimaal te presteren?
Training Leiderschap
Een leidinggevende staat iedere dag voor de opgave om de richting te bepalen van zijn/haar organisatie(onderdeel). Een belangrijk onderdeel daarvan is het op een constructieve wijze inspireren en motiveren van de eigen medewerkers.

Hoe geeft u daar optimaal invulling aan?

De ingrediënten daarvoor worden in deze training aangereikt.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewust(er) van hun taken als LEIDER van een werkeenheid. Zij hebben hun eigen competenties geëvalueerd en actiepunten geformuleerd voor optimalisering van hun leiderschapsrol. Tevens beschikken zij over de vaardigheid om een motivatiegesprek te houden.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Managementvaardigheden
In zijn/haar managersrol staat de leidinggevende voor de opgave om de strategische doelstellingen van de organisatie te vertalen in operationele doelen. Hij/zij draagt tevens zorg voor een infrastructuur voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Maar hoe maakt hij/zij nu die vertaalslag en waar moet men allemaal rekening mee houden voor het creëren van een optimale werkomgeving?

In deze training krijgen de deelnemers de vaardigheden daarvoor aangereikt.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewuster van hun taak als MANAGER van een werkeenheid. Zij hebben hun eigen gedrag geëvalueerd en zij hebben actiepunten geformuleerd voor optimalisering van hun managersrol. Tevens beschikken zij over de vaardigheden voor de invulling van hun managerstaak.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Supervisor/Coaching vaardigheden
In zijn/haar rol als supervisor/coach staat de leidinggevende voor de opgave om de medewerkers aan te sturen bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Maar daar supervisors het werk veelal zelf hebben gedaan in het verleden hebben ze vaak de neiging om zelf uitvoerend bezig te zijn in plaats van het proces aan te sturen. Gevolg: ze raken overwerkt terwijl de capaciteit van de medewerkers niet optimaal wordt benut.

Waarmee houd je rekening bij het aansturen van medewerkers?

Gedurende deze training wordt die vraag beantwoord.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewuster van hun taken als supervisor/coach. Zij hebben hun eigen gedrag geëvalueerd en zij hebben actiepunten geformuleerd voor optimalisering van hun rol als supervisor/coach. Tevens beschikken ze over de vaardigheden voor de invulling van de taken van een supervisor/coach.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Algemene Leidinggevende vaardigheden
Alle leidinggevenden staan voor de opgave om naast hun leiderschaps-, managers- en supervisor/coachingstaken ook een aantal algemene taken uit te voeren om het werk in goede banen te leiden. Het gaat met name om probleemoplossing, besluitvorming, structurering van de werkeenheid, zorg dragen voor een prettig sociaal klimaat, het eerstelijns personeelsbeleid en de communicatie.

In deze training wordt stilgestaan bij die taken.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewust(er) van hun algemene taken. Zij hebben hun eigen optreden geëvalueerd en zij hebben actiepunten geformuleerd voor optimalisering van hun algemene taken.

Zij beschikken over de vaardigheden om de genoemde taken optimaal uit te voeren.

Duur van de training

3 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Leidinggeven aan professionals
Professionals zijn deskundig op een bepaald gebied. Niet altijd is de leidinggevende in staat om hun werk voor 100% te overzien. Het aansturen van zulke medewerkers vraagt om een andere aanpak. De mate van vrijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden is groter terwijl aangestuurd wordt op eindresultaten.

In deze training staan wij stil bij de valkuilen van leidinggevenden aan professionals. Na afloop van de training zijn de deelnemers bewust(er) van de behoeften van professionals. Zij beschikken over de vaardigheden om ze adequaat aan te sturen.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleider

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Functionering-/ Beoordelingsgesprekken
Structurele evaluatie van medewerkers via functionerings- en beoordelingsgesprekken motiveert de goede medewerkers om nog beter te presteren. Daarentegen krijgen matig en slecht functionerende medewerkers inzicht in de gebieden waar ruimte is voor verbetering. Er worden concrete ‘s.m.a.r.t’-afspraken gemaakt tussen leidinggevende en medewerker. Maar hoe dient het gesprek uitgevoerd te worden om het juiste effect te sorteren? In deze training staan wij stil bij de valkuilen van deze gesprekken. Tevens worden inzicht en vaardigheden aangereikt voor het professioneel voeren van de gesprekken en het maken van ‘s.m.a.r.t.-afspraken.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Team leadership
Hoe maak je een team van een groep mensen? De workshop gaat in op de taak van de leidinggevende om een ‘teamspirit’ te kweken of (verder) aan te wakkeren in zijn/haar afdeling/team.

Door de vele oefeningen die deel uitmaken van deze workshop zijn de deelnemers aan het eind van de training bewuster van hun rol als ‘team leader’. Tevens zien zij de noodzaak aan samenwerking tussen afdelingen voor het bereiken van de doelen van de organisatie. Daarnaast zijn hun vaardigheden voor het aansturen van hun medewerkers richting teamwork aangescherpt.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroep

Leidinggevenden op alle niveaus

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.