Coaching medewerkers

Medewerkers zitten soms met knelpunten die niet aangepakt kunnen worden door hun leidinggevende of iemand van de personeelsafdeling. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Soms botert het gewoonweg niet tussen de partijen. Of vreest de medewerker intimidatie of geroddel door de leidinggevende. In een kleinschalige maatschappij kunnen ook verschillende andere oorzaken een rol spelen bij het delen van persoonlijke informatie en gevoelens: familieverbanden, intieme relaties, andere rolverdeling buiten het werk, etc. Een externe coach is in zulke situaties de perfecte oplossing.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.