Trainingen / workshops Klantgerichtheid

Centrale vraag:
Hoe kunnen wij (verdere) inhoud geven aan de uitspraak “de klant is koning”?
Workshop Customer Awareness
Profit-organisaties bestaan omdat ze waarde toevoegen aan de beleving van klanten. Ook voor overheids- en semi-overheidsinstellingen geldt dit steeds nadrukkelijker. Maar beleving van klanten is een breed en subjectief begrip. Hoe kunt u daar concreet mee aan de slag?

In deze workshop wordt de beleving van klanten toegankelijk en hanteerbaar gemaakt.

Aan het eind van de workshop weten deelnemers welke criteria klanten hanteren in hun beoordeling van producten en diensten. Ze beseffen waarom het belangrijk is om die ‘au serieux’ te nemen.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Contact-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Serviceverlening
Klanten worden steeds mondiger en eisen waar voor hun geld.

Hoe ga je daarmee om op een professionele manier?

In deze training worden de vaardigheden voor professionele dienstverlening aangereikt.

Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in de verschillende stappen van het serviceverleningsproces. Zij beschikken over de vaardigheden om op een prettige en professionele manier om te gaan met klanten.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Contact-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Omgaan met klachten
Een serviceverlener kan zijn/haar best doen maar de kans op ontevreden klanten blijft bestaan. Hoe gaat de professionele serviceverlener om met klagende of zelfs boze klanten?

In deze training staan wij stil bij de emoties van klanten bij het uiten van klachten en de juiste wijze om daarop te reageren.

Na afloop van deze training is de kans kleiner dat deelnemers in verdediging treden bij klachten van klanten. Zij beschikken over de benodigde vaardigheden om op een professionele manier daarop in te spelen.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroep

Contact-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Het voeren van Slecht-nieuwsgesprekken
Goede serviceverlening vereist het zoveel mogelijk inspelen op de behoeften en verwachtingen van klanten. Maar er zijn momenten, waarop ‘nee’ verkocht dient te worden. Er zit niets anders op.

Hoe geeft een serviceverlener ‘slecht-nieuws’ op een professionele manier?

Dat is de inhoud van deze training.

Aan het eind van deze training beschikken deelnemers over de benodigde vaardigheden voor het voeren van een ‘slecht-nieuws-gesprek’.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroep

Contact-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Omgaan met agressie
Emoties van klanten kunnen soms omslaan in agressie. Wanneer serviceverleners daar niet goed mee omgaan, bestaat de kans op escalatie met zelfs fysieke gevolgen.

Hoe kan agressiviteit van klanten zoveel mogelijk worden voorkomen? En wat is de beste manier om daarmee om te gaan als preventie niet is gelukt? De vaardigheden daarvoor worden in deze training aangereikt.

Na afloop van de training kunnen deelnemers agressief gedrag in een vroeg stadium herkennen. Zij zijn zich ervan bewust dat hun eigen gedrag agressie kan uitlokken. Zij beschikken over de vaardigheden om agressie te hanteren.

Duur van de training

3 sessies van 4 uur

Doelgroep

Contact-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.