Trainingen / workshops Communicatiebeleid

Centrale vraag:
Hoe zorg ik voor een goed imago in de buitenwereld?
Workshop Interne communicatie
Betrokkenheid van de medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde voor de levering van kwaliteit. Als medewerkers het gevoel hebben dat zij erbij horen, dat ze belangrijk zijn en dat ze ook meetellen, zijn ze gemotiveerder om zich optimaal in te zetten voor de realisering van de gestelde doelen.

Een goed intern communicatiebeleid helpt leidinggevenden en HR-medewerkers hierbij.

In deze workshop staan wij stil bij de ‘do’s & dont’s’ van Interne Communicatie.

Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers (meer) inzicht in de belangrijke rol van communicatie binnen een organisatie. Tevens zijn de bestaande communicatiekanalen geïnventariseerd en is er duidelijkheid over mogelijk te openen nieuwe kanalen en de vormgeving daarvan.

Daarnaast beschikken de deelnemers over de basis gesprekstechnieken om optimaal met medewerkers te communiceren.

Duur van de training

3 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Directeuren, HR-medewerkers

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

27 september 2017 EFFECTIEF LEIDINGGEVEN
Leiding geven is ‘getting things done through people’. Maar met welke culturele aspecten dient men rekening te houden bij het aansturen van medewerkers in het Caribisch gebied?

“…. Kersvers aangekomen uit Nederland maakte ik vele brokken op het gebied van leiding geven” zei Herman aan het eind van een coachingstraject. “Met de tips van Rubya ging een nieuwe wereld voor me open”.

meer info • schrijf u in • heeft u vragen? 

8 november 2017 EXCELLENT SERVICE
“Elke klant wil als een koning worden behandeld”.
Hoe voorkom ik – door effectieve bejegening – dat klanten zich gaan gedragen als lastige of arrogante personen?

“…. Nunka mi tabata sa ku duna servisio ta ensera asina tantu kos” zei Ninoschka na afloop van een workshop. “Anto esta dushi ora bo por hasi’e na un manera profeshonal!”

meer info • schrijf u in • heeft u vragen? 

13 december 2017 STRESS- EN TIME-MANAGEMENT
“Druk, druk, druk” is het antwoord van veel professionals op de vraag ”Kon ta bai”? Hoe voorkom ik stress door efficiënt gebruik van de beschikbare tijd en door upgrading van mijn communicatieve vaardigheden?

“…. Ik maak nu veel beter onderscheid tussen urgentie en belangrijkheid en houd nu ook tijd over voor leuke dingen met familie, vrienden en voor mijn hobbies” zei Elsworth op de terugkomdag voor de training Time Management.

meer info • schrijf u in • heeft u vragen?