OPEN WORKSHOPS

Het aanbod van het 2e half jaar 2018 is als volgt.


Training Stress & time management
19 en 20 september 2018

De moderne tijd legt een steeds groter beslag op de tijd van mensen.

Efficiënt omgaan met de tijd is dan ook een belangrijke voorwaarde om elke dag opnieuw de gestelde doelen te bereiken en stress of zelfs een burn-out te voorkomen.

Hoe kan de tijd zo goed mogelijk worden gemanaged?

In deze training wordt daarbij stilgestaan. Na afloop van de training is de deelnemer bewust(er) van de oorzaken van time mismanagement bij hem/haar. Tevens beschikt hij/zij over een gereedschapskist met verschillende instrumenten om professioneel om te gaan met de tijd.

Duur van de training

2 dagen (4 dagdelen)

Doelgroepen

Organisatieleden die moeite hebben om zonder stress om te gaan met de beschikbare werktijd.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Bekijk het complete trainingsaanbod ‘Persoonlijke kwaliteit’


 

Training Schriftelijk rapporteren
19 & 20 september 2018

Er gaat vaak onnodig veel tijd zitten in schriftelijke communicatie. Het schrijven van professionele nota’s, rapporten, verslagen, notulen en zelfs brieven en e-mails gaat vaak gepaard met frustraties. Daarnaast worden Ego’s van lezers vaak over het hoofd gezien.
In deze training leren de deelnemers om op een professionele wijze te communiceren via het geschreven woord. Na afloop van de training weet de deelnemer hoe hij/zij snel(ler) informatie op papier kan zetten op een leesbare, heldere, prettige en overzichtelijke manier.

Duur van de training

2 dagen (4 dagdelen)

Doelgroepen

Organisatieleden die vanuit hun functie veel schrijven.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.
Bekijk het complete trainingsaanbod ‘Communicatie’


 

Workshop Kwaliteitszorg
14 november 2018

Kwaliteit is een ‘must’ voor elke organisatie. Sommige organisaties worden door (een of meerdere) stakeholders verplicht om zich te laten certificeren door een gerenommeerde instelling. Veel geld is gemoeid met het certificatietraject an sich en de periodieke audits daarna.

Maar het behalen van een ISO- of ander certificaat is niet per se noodzakelijk voor de levering van kwaliteit. Een ‘wauw-gevoel’ oproepen bij klanten met tevreden medewerkers die functioneren in een organisatie die ‘lean & keen’ is georganiseerd, kan ook goedkoper worden bereikt.

Hoe kan de kwaliteitszorg in onze organisatie verder worden aangescherpt?

In deze workshop worden de ingrediënten voor optimale kwaliteitszorg aangereikt. De workshop is tevens een assessment voor het huidige kwaliteitsniveau binnen uw organisatie.

Aan het eind van de workshop hebben deelnemers kennis en inzicht op het gebied van kwaliteitszorg. Zij hebben de kwaliteit binnen hun organisaties geanalyseerd. Zij beschikken over een To-do-list om de kwaliteitszorg binnen hun organisatie systematisch te upgraden: in de kwaliteitswereld kan het immers altijd beter.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus en staffunctionarissen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Bekijk het complete trainingsaanbod ‘Organisatieontwikkeling’

 

KOOP HET BOEK

Leidinggeven aan kwaliteit in de dienstverlening

meer info

SCHRIJF U IN voor onze mailinglijst

* indicates required